Wystawca faktur

Zobacz jak działa Qlips

Qlips to nowy, wygodny sposób płatności rachunków. Dane niezbędne do zapłacenia faktury przesyłane są do bankowości elektronicznej Twojego klienta. Dzięki Qlipsowi, dane takie jak wartość i tytuł zobowiązania oraz numer rachunku odbiorcy płatności zostaną automatycznie uzupełnione w elektronicznym poleceniu przelewu. Takie rozwiązanie pomoże uniknąć błędów i zaoszczędzi czas Twój i Twojego klienta.

Qlips przyczynia się do zmniejszenia kosztów poprzez eliminowanie papierowych faktur z obiegu.

Zapytaj w swoim banku jak rozpocząć przekazywanie informacji o płatnościach za faktury i rachunki przez Qlipsa.


  • Bank przeprowadza weryfikację klienta, zgodnie z wewnętrzną procedurą. Z usługi Qlips mogą korzystać tylko wiarygodne firmy, a przesyłana przez nie informacja o płatności musi odpowiadać faktycznej relacji biznesowej pomiędzy wierzycielem, a płatnikiem.
  • Wystawca faktur, uczestnik Qlipsa przygotowuje plik z informacjami o zobowiązaniach i przekazuje do swojego banku.
  • Bank weryfikuje otrzymany plik i przekazuje do prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu Invoobill 2.0 wszystkie prawidłowo przygotowane informacje o płatnościach.
  • Następnie informacje potrzebne do zapłacenia rachunku przesyłane są do banku Twojego klienta, gdzie czekają na zatwierdzenie.
Banki świadczące usługę dla wystawców faktur:

Millenium Bank Citi Handlowy mBank Bank Millenium Bank